(1)
Dziekońska, J. Zostań MovieStarPlanet! – Czyli O Partycypacji Kultury dziecięcej W Kulturze Cyfrowej. PWE 2018, 41, 89-99.