(1)
Dankowska-Kosman, M.; Staszkiewicz-Grabarczyk, I. Portale społecznościowe W doświadczeniach ośmiolatków. PWE 2018, 41, 100-107.