(1)
Sarnat-Ciastko, A. Szkoła Dla Dziecka – Cyfrowego Tubylca. Postrzeganie szkoły Przez uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej – uczestników Projektu „Wychować człowieka mądrego”. PWE 2018, 41, 108-116.