(1)
Sobierańska, D. ArtApki W Edukacji Plastycznej uczniów W Wieku Wczesnoszkolnym. PWE 2018, 41, 129-136.