(1)
Smykowski, B. Znaczenie Dla Pedologii Odkrycia Przez Lwa S. Wygotskiego okresów Kryzysu W Kulturowym Rozwoju Dzieci I młodzieży. PWE 2018, 42, 37-48.