(1)
Wiśniewska-Kin, M. „Uwspólnione” Tworzenie Sensu W Interakcji Dziecka Z dorosłym. PWE 2018, 42, 49-59.