(1)
Kruk, J. Pracownia Wczesnej Edukacji Jako środowisko uczące. Rekonstrukcja Teoretyczna I Uwagi Praktyczne. PWE 2018, 42, 86-93.