(1)
Wysocka, E.; Pułka, J. Postawy twórcze Dzieci W młodszym Wieku Szkolnym – Tendencje Zmian. PWE 2018, 42, 123-133.