(1)
Jarosz, E. Badania dotyczące dzieciństw(a) – Perspektywa Praw Dziecka. PWE 2018, 43, 7-19.