(1)
Męczkowska-Christiansen, A. Uczeń Zdolny W Perspektywie Dyskursu Produkcyjnego. W Stronę Krytycznej Rewizji Pedagogiki zdolności. PWE 2018, 43, 30-38.