(1)
Chmura-Rutkowska, I.; Ostrouch-Kamińska, J. Edukacja Dzieci Do Partnerstwa Kobiet I Mężczyzn Jako Sposób Na Przeciwdziałanie Przemocy Ze Względu Na Płeć. PWE 2018, 43, 39-49.