(1)
Chmura-Rutkowska, I.; Ostrouch-Kamińska, J. Edukacja Dzieci Do Partnerstwa Kobiet I mężczyzn Jako sposób Na przeciwdziałanie Przemocy Ze względu Na płeć. PWE 2018, 43, 39-49.