(1)
Chrostowska, B. Sharenting – Skala I wielowymiarowość Zjawiska (nierozważnego) Ujawniania Przez rodziców Informacji O Dzieciach W Mediach społecznościowych. PWE 2018, 43, 58-68.