(1)
Ćwirynkało, K.; Bartnikowska, U. Dzieci Z Rodzin Zastępczych W Szkole. Raport O Współpracy Rodziców Zastępczych Z Personelem Szkoły. PWE 2018, 43, 77-85.