(1)
Ćwirynkało, K.; Bartnikowska, U. Dzieci Z Rodzin zastępczych W Szkole. Raport O współpracy rodziców zastępczych Z Personelem szkoły. PWE 2018, 43, 77-85.