(1)
Kusztal, J.; Turczyk, M. Witraże dziecięcego „bycia W życiu” – Dobrostan Versus Obrazy codzienności. PWE 2018, 43, 86-95.