(1)
Białobrzeska, K. Przeciwdziałanie ubóstwu Dzieci I młodzieży W Unii Europejskiej. Między Planowaniem a działaniem. PWE 2018, 43, 96-104.