(1)
Nowicka, M.; Lodd-Bartołd, A. Gimbusowa Kultura dziecięca – Rekonesans Badawczy. PWE 2018, 43, 105-113.