(1)
Dagiel, M.; Kowalik-Olubińska, M. Bycie Dziecka W Polsce „dobrej zmiany”– między Konwencją O Prawach Dziecka a rzeczywistością. PWE 2018, 43, 114-124.