(1)
Forma, P.; Bełtkiewicz, D. Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce Społeczne, Kulturowe I Językowe. PWE 2018, 43, 127-136.