(1)
Forma, P.; Bełtkiewicz, D. Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce społeczne, Kulturowe I językowe. PWE 2018, 43, 127-136.