(1)
Sobierańska, D.; Szyller, A. Sztuki Plastyczne W Naiwnych Teoriach uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej. PWE 2019, 44, 66-75.