(1)
Józefowicz, A. Edukacja Dziecka Ku Ponadczasowym wartościom – rozważania Na przykładzie współczesnej "Baśni O perle" Anny Gibasiewicz. PWE 2019, 44, 94-102.