(1)
Godlewska-Zaorska, A.; Olender-Jermacz, B. „Uniwerek” – Opieka Nad dziećmi W Wieku Do Lat Trzech. Od Inspiracji Do Realizacji. PWE 2019, 44, 117-124.