(1)
Turczyk, M.; Kusztal, J. DzieciƄstwo, Dziecko I Jego Dobro W Perspektywie Korczakowskiej. PWE 2019, 46, 7-15.