(1)
Szczepska-Pustkowska, M. Dorośli (i dorosłość) W Pismach Janusza Korczaka. PWE 2019, 46, 16-25.