(1)
Połonnikow, A.; Korczałowa, N. Czytając Korczaka (Zarys Projektu Badania Dydaktycznego). PWE 2019, 46, 26-36.