(1)
Wiśniewska-Kin, M. . „Momenty wychowawcze” W Projektowaniu Procesu kształcenia Kulturowej Kompetencji Dzieci. PWE 2019, 46, 37-46.