(1)
Kruk, J. .; Pałka-Pilecka, M. Problematyka Relacji Osobowych W ujęciu Janusza Korczaka W Odniesieniu Do wychowawców I Nauczycieli. Rekonstrukcja Teoretyczno-Empiryczna. PWE 2019, 46, 58-69.