(1)
Siegień, W. Wyjść Poza krąg. O Przywracaniu Pedagogiki Marii Rogowskiej-Falskiej I Wiery Schmidt. PWE 2019, 46, 91-100.