(1)
Sokołowska, J. Korczaka I współczesnych pedagogów Ulicy Koncepcja uwspólniania świata Jako Inspiracja podejść Partycypacyjno-Rozwojowych W Pracy Z dziećmi Ulicy. PWE 2019, 46, 101-110.