(1)
Jarosz, E. . „Zakazuje Się Stosowania Kar cielesnych”. I Co Dalej? Nowoczesne Strategie Eliminacji Przemocy W Wychowaniu. PWE 2019, 47, 7-17.