(1)
Dąbrowska, A. .; Kusztal, J. Dobre Praktyki W Zakresie Ochrony Dziecka W Procesie Resocjalizacji I Readaptacji społecznej Jego Skazanych rodziców. PWE 2019, 47, 18-25.