(1)
Wiśniewska-Kin, M. Dziecięce Kompetencje Do Przeciwstawiania Się W Kulturze szkoły Polskiej. PWE 2019, 47, 35-46.