(1)
Męczkowska-Christiansen, A.; Zdanowicz-Kucharczyk, K. Uczeń Zdolny W Perspektywie Dyskursu Produkcyjnego. Część II: Świat szkoły. PWE 2019, 47, 47-57.