(1)
Kalinowska, A. Zjawisko Ukrytej Przemocy Wobec najmłodszych uczniów Na zajęciach Matematycznych. PWE 2019, 47, 70-84.