(1)
Kowalik-Olubińska, M. . Sytuacja psychospołeczna Ucznia Z ADHD W Klasie Szkolnej – Perspektywa Dziecka. PWE 2019, 47, 85-93.