(1)
Wirkus, Łukasz. (Nie)korzystne Zjawiska W Relacji państwo–rodzina–dziecko. PWE 2019, 47, 94-104.