(1)
Dobosz, D. Seksualizacja dzieciƄstwa. Wybrane Aspekty. PWE 2019, 47, 125-134.