(1)
Zaworska-Nikoniuk, D. . Edukacyjne Walory Gry "Minecraft". Analiza Narracji uczniów I edukatorów. PWE 2020, 48, 110-121.