(1)
Kowalik-Olubińska, M. . Od binarności Do Nowej Fali – między Modernizmem a Postmodernizmem W Nowej Socjologii dzieciństwa. PWE 2020, 49, 81-90.