(1)
Nowak-Łojewska, A. Z doświadczeń uczestników Projektu THRIECE – Perspektywa Dziecka I dorosłego. PWE 2020, 49, 103-114.