(1)
Kruk, J. . Uczenie Się W środowisku I Dla środowiska Jako wymóg współczesności. PWE 2020, 50.