(1)
Kopciewicz, L. Czy Pojawienie Się Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych W Klasie Szkolnej Oznacza Zmianę Praktyk Nauczania I Uczenia się?. PWE 2020, 50.