(1)
Wykrzykowska, K. . Wykorzystanie Eksperymentu Jako Wprowadzenia W Temat zajęć W Przedszkolu. PWE 2020, 50.