(1)
Klus-Stańska, D. Konstruktywizm Edukacyjny – niejednoznaczność, Kontrowersje, Dylematy. PWE 2020, 51, 7-20.