(1)
Filipiak, E. . Społeczne Podstawy Poznania I Rozwoju – Konstruktywizm społeczno-Kulturowy Lwa S. Wygotskiego. Nowe Odczytania, Rekonstrukcje, Tropy Epistemologiczno-Metodologiczne. PWE 2020, 51, 21-31.