(1)
Mizerek, H. Ewaluacje Konstruktywistyczne. Implikacje Dla Wczesnej Edukacji. PWE 2020, 51, 75-86.