(1)
Michalak, R. Konstruktywistyczna Perspektywa Wczesnej Edukacji Przyrodniczej. PWE 2020, 51, 99-113.