(1)
Kowalik-OlubiƄska, M. Interdyscyplinarny Paradygmat "Childhood Studies" W Perspektywie Konstrukcjonizmu. PWE 2020, 51, 126-137.